เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง

 

เรียนกีตาร์ต้องศรัทธาในตัวเอง
ครับต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาในตัวเองก่อน ความพยายามต้องมาอันดับแรก
ความอดทนมาอันดับสอง ความมีระเบียบวินัยอันดับสาม
ก่อนที่คุณจะพบกับความสำเร็จ คุณต้องผ่านความล้มเหลว ความท้อแท้
ถ้าคุณผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ คุณจะพบกับความสำเร็จ
แต่เรามีข้อแนะนำให้คุณบอกเส้นทางให้คุณชี้แนวทางให้คุณ


ก้าวแรก # 1 - รู้จักกับกีตาร์

ก้าวที่สอง # 2 - การตั้งสายกีตาร์