ติดต่อเรา

264 / 6 ซอยปรีดีพนมยงค์16 ถนนสุขุมวิท71
แขวงพระโชนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 :

โทร.081-640-4006
โทร.0811-0701-55
LINE ID : kamolguitarist
E mail : kamol_bgs@yahoo.com
E mail : kamoltcgs@gmail.com

264 / 6 soi-PridiBanomyong16 Sukhumvit71.Rd
Vadhana District Bangkok 10110 Thailand :

OFFICE HOURS
Wednesday - Friday 1.00 pm - 8.00 pm
Saturday and Sunday 9.00 am - 5.00 pm

Close
Monday - Tuesday
and closed every fifth week of the month

map BGS