นานาสาระ

เรื่องราว-กล่าวขาน
ตำนานดนตรี ที่นี่มีครบ
ผสมผสานเรื่องน่ารู้ เรื่องไม่น่ารู้
เรื่องอยากรู้ เรื่องไม่อยากรู้

ผลงานของ Fernando Sor นักกีตาร์เอกของสเปน

กีตาร์ลายไทย ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2