หลักสูตรกีตาร์ครูกีตาร์

หลักสูตรพิเศษ เรียนเพื่อเป็นครูกีตาร์

เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลง วิเคราะห์เจาะลึก รูปแบบการประพันธ์ของบทเพลงที่ใช้บรรเลงและ
พัฒนความสามารถในการแสดงคอนเสิร์ต
สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต และเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิก
ควรเรียนรู้

ทฤษฎีดนตรีสำหรับกีตาร์

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อเขียนเพลงสำหรับกีตาร์ รับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานการเล่นกีตาร์มาแล้วประมาณ 1-2 ปี
เรียนรู้พื้นฐานการอ่าน-เขียนโน้ตดนตรีพื้นฐาน บันไดเสียงชนิดต่างๆ คู่เสียง โครงสร้างคอร์ด
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับกีตาร์คลาสสิก
เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรี

รวมทั้งควรศึกษาเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์กีตาร์

เรียนรู้ประวัติของกีตาร์และนักดนตรีรวมถึงยุคสมัย- ความหมายของบทเพลง เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เรื่องราวของเครื่องดนตรี ประวัติชีวิตของนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง และผลงาน ยุคสมัยของกีตาร์ เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกีตาร์คลาสสิกให้ดีขึ้น


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com