หลักสูตรกีตาร์สำหรับเด็กเล็ก

คุณรู้ไหมว่าเด็กมีความสามารถในการฟังที่ดีกว่าผู้ใหญ่ พัฒนาการของเขาจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หากได้รับการฝึกฝนที่ดี เขาจะสามารถพัฒนาในทางดนตรีไปได้เป็นอย่างดี แต่หากถูกละเลยไป ความสามารถนี้ก็จะลดลงไปตามอายุ จนอาจจะเสียโอกาสไป แม้จะมาฝึกฝนเมื่อมีอายุมากขึ้น
ก็ไม่สามารถพัฒนาได้เท่าช่วงอายุน้อย เราจึงมุ่งที่จะศึกษาหาวิธีการสอนเด็ก
ให้บรรลุถึงความสามารถที่เขามีอยู่ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ของเด็กนี้
จะต้องอาศัยความร่วมมือและความสนับสนุนจากผู้ปกครอง
หลักการนี้เราได้ศึกษาและทดลองใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลมาแล้ว
หลักสูตรนี้เป็นการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายคือ เด็กผู้เรียน ครูผู้สอน และ ผู้ปกครอง
ที่ต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนด้วยทุกครั้ง จนกว่าเด็กจะสามารถเรียน ด้วยตนเองตามลำพังได้ ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาให้บุตรหลานของท่าน นำเด็กมาทิ้งให้ครูดูแลตามลำพังสอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

(เราไม่สามารถบังคับทิศทางของลม แต่เราสามารถบังคับใบเรือได้)

เรียนเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมง
เรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง
เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง
หยุดทุกสัปดาห์ที่ห้าของเดือน