หลักสูตรกีตาร์ - สามัญ
ชั้นกลาง

ชั้นกลาง(เกรด 4-5-6) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ครึ่ง

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
เรียนรู้การบรรเลงกีตาร์ในระดับเกรด 4-6
ศึกษาเทคนิคการบรรเลงกีตาร์ พัฒนาการบรรเลงกีตาร์ให้ถูกหลักการมากขึ้น ทั้งความเร็ว-ความแม่นยำ
คุณภาพของเสียงที่ผลิต เทคนิคการเล่นกีตาร์ที่สำคัญและใช้กันมาก (ทดสอบก่อนเข้าเรียน)
สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 3 ตามหลักสากลมาแล้ว

หลักสูตรกีตาร์ ระดับ กลาง

เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีตาร์ในระดับกลาง (เกรด 4 ถึง เกรด 6 ตามหลักสูตรยุโรป)
อัตราส่วนของโน้ตดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น
เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจเสียงต่างๆ
เรียนรู้บันไดเสียงต่างๆ scales 3 octaves
การบรรเลงกระจายคอร์ด arpeggio 3 octaves
เรียนรู้บทเพลงแบบฝึกหัดที่ประพันธ์เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลงในระดับกลาง
เรียนรู้บทเพลงระดับกลางจากผู้ประพันธ์เพลงในยุคสมัยต่างๆ
เทคนิคการบรรเลงแบบซเลอร์ (Slur) และ Double Slurs
เทคนิคการบรรเลง Ornaments ต่างๆ
เทคนิคการบรรเลง harmonic และ octave harmonic
เทคนิคการบรรเลง pizzicato
เทคนิคการบรรเลง tambola
เทคนิคการบรรเลง tremolo
และเทคนิคการบรรเลงอื่นๆ
เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น(Rudiment of music) เกรด 1 ถึง 4
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com