หลักสูตรกีตาร์ - สามัญ

 

หลักสูตรสามัญ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ชั้นต้น(พื้นฐาน-เกรด1-2-3) ระยะเวลาเรียน 1 ปี


ชั้นต้น(พื้นฐาน-เกรด1-2-3) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
พื้นฐานจนถึงระดับเกรด 3

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเล่นกีตาร์ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถอ่าน โน้ตดนตรี-คอร์ด และสามารถบรรเลงกีตาร์ประกอบการร้องเพลง รวมทั้งการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกในระดับเกรด 1 - 3
ตามหลักสากลได้ เน้นการสร้างพื้นฐานและเทคนิคที่ถูกต้อง ที่สำคัญในการพัฒนาขั้นต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มศึกษากีตาร์คลาสสิกทั่วไป สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง
หรือผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างกับดนตรีชั้นกลาง(เกรด 4-5-6) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ครึ่ง

 ชั้นสูง(เกรด 7-8) ระยะเวลาเรียน 2 ปี