หลักสูตรกีตาร์ - สามัญ
ชั้นต้น

หลักสูตรกีตาร์ ระดับ ต้น

พื้นฐานการเรียนกีตาร์ (Basic Guitar Course)
เริ่มจากการทำความรู้จักกับกีตาร์คลาสสิก การอ่านโน้ตดนตรีสากลท่านั่งบรรเลงกีตาร์คลาสสิก การวางตำแหน่งของมือซ้ายและขวา การดีดสายชนิดต่างๆ
การบรรเลงโน้ตดนตรีเบื้องต้น การเรียนรู้การอ่านคอร์ดและโครงสร้างของคอร์ดว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร?
คอร์ดมีกี่ชนิด รวมทั้งวิธีการบรรเลงคอร์ดชนิดต่างๆ
เรียนรู้วิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก

กีตาร์คลาสสิกระดับต้น (เกรด 1 - เกรด 3 ตามหลักสูตรยุโรป)
เน้นการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
วิธีการดีดสายประเภทต่างๆ
เรียนรู้โน้ตดนตรีบนคอกีตาร์ในตำแหน่งที่หนึ่งถึงสิบสอง
ลักษณะโน้ตดนตรีในอัตราส่วนต่างๆ
เรียนรู้กุญแจเสียง(Keys)ต่างๆ
เรียนรู้บันไดเสียงต่างๆ Scales2 octaves
การบรรเลงกระจายคอร์ด arpeggio 2 octaves
เทคนิคการบรรเลง Slur
เทคนิคการบรรเลง Grace note
เทคนิคการบรรเลง harmonic
เทคนิคการบรรเลง pizzicato
เทคนิคการบรรเลง tambola
เรียนรู้เทคนิคจากบทเพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies)
เรียนรู้บทเพลงระดับต้นจากผู้ประพันธ์เพลงในยุคสมัยต่างๆ
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com