หลักสูตรกีตาร์ - สามัญ
ชั้นสูง

หลักสูตรชั้นสูง ชั้นสูง(เกรด 7-8) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
ระดับเกรด 7 ถึง เกรด 8

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)
เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงชั้นสูง มุ่งเน้นเทคนิคการบรรเลงที่ค่อนข้างสูง
และต้องการพื้นฐานที่ถูกต้อง
(ทดสอบก่อนเข้าเรียน) สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ
เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 6 ตามหลักสากลมาแล้ว
เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีตาร์ในระดับสูง (เกรด 7 ถึง เกรด 8 ตามหลักสูตรยุโรป)
อัตราส่วนของโน้ตดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น
เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจเสียงทุกกุญแจเสียง
เรียนรู้บทเพลงแบบฝึกหัดที่ประพันธ์เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลงต่างๆในระดับสูง
เรียนรู้เทคนิคจากบทเพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies)
เรียนรู้บทเพลงระดับสูงจากผู้ประพันธ์เพลง
เรียนรู้ลักษณะของเพลงในยุคสมัยต่างๆ
ยุค Renaissance
ยุค Baroque
ยุค Classical
ยุค Romantic
ยุค Modern
เรียนรู้การปรับเทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงเพลงประเภท Fingerstyle และ อื่นๆ

 


สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com


เมื่อผ่านการเรียนตามระดับข้างบนแล้ว เรายังมี หลักสูตรพิเศษ (PRIVATE CLASS)
เพื่อเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต หรือ เพื่อเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกที่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาเรียน 2 ปี

หลักสูตรพิเศษ เรียนเพื่อเป็นครู หรือ นักแสดงคอนเสิร์ตกีตาร์