หลักสูตรกีตาร์

หลักสูตรกีตาร์ - Guitar Courses

เรียนรู้ที่แตกต่าง
Different classes

มีให้เลือกหลายหลักสูตร (ตามวัย) เลือกจากหลักสูตรข้างล่าง

หลักสูตรกีตาร์สำหรับเด็ก

หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย

หลักสูตรสามัญ

เรียนกีตาร์ด้วยตนเอง

หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรสำหรับนักแสดงคอนเสิร์ต

หลักสูตรสำหรับครูสอนกีตาร์
ทฤษฎีดนตรีสำหรับกีตาร์
ประวัติศาสตร์กีตาร์

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรฯ 081-640-4006
โทรฯ 0811-0701-55
Line ID - kamolguitarist
E Mail : kamol_bgs@yahoo.com

(เราไม่สามารถบังคับทิศทางของลม แต่เราสามารถบังคับใบเรือได้)

เรียนเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมง
เรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง
เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง
หยุดทุกสัปดาห์ที่ห้าของเดือน