Since 1993  
ข้อแนะนำสำหรับนักกีตาร์มือใหม่
Thai Home
ทีมงาน BGS
กิจกรรมดนตรี BGS
ห้องสมุดดนตรี BGS
กีตาร์ลายไทย 1- 2
ข้อคิดของนักกีตาร์หน้าใหม่
อยากเรียนกีตาร์(Course)
เครื่องดนตรี-อุปกรณ์
Thailand Guitar Festival
& Compettition 2007
สมัครสมาชิก BGS
ติดต่อ-สอบถาม
Links

www.thaiclassicguitar.com สำหรับนักกีตาร์ไทย
แหล่งความรู้โน้ต - MIDI - บทความ สำหรับคนกีตาร์คลาสสิก


การเตรียมตัวก่อนเรียน
การเลือกซิ้อกีตาร์
การหาสถานที่เรียน
จุดมุ่งหมายในการเรียน
การศึกษาด้วยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติม

การเตรียมตัวก่อนเรียน
ผูููู้้เรียนควรคำนึงถึงเวลาที่จะใช้ในการฝึกฝนในแต่ละวัน
ตามลำดับขั้นที่เรียน เพราะความก้าวหน้าในทางดนตรีอยู่ที่การฝึกฝน หากท่านที่ต้องการเรียนก็ควรจัดสรรวัน-เวลาเรียนที่แน่นอน โดยเฉพาะหากต้องมีค่าใช้จ่าย
อย่าเอาเวลาและเงินของท่านไปทิ้งโดยไม่ได้อะไร
ดังนั้นจึงควรที่จะจัดสรรเวลาเรียนและฝึกฝนของท่านให้เห
มาะสมก่อน

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 08-1640-4006
หรือ E mail : kamol_bgs@yahoo.com
การเลือกซื้อกีตาร์
เครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับการเรียนกีตาร์คลาสสิก จะเป็นข้อหนึ่งที่จะต้องพิจารณา หากต้องการให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ในการพิจารณซื้อกีตาร์จะขึ้นกับเงื่อนไขหลายอย่าง แต่ที่ต้องพิจารณาก่อนคือ งบประมาณหรือทุนทรัพย์ที่จะใช้ หากยังไม่แน่ใจหรือแค่ลองเรียนก็ไม่ควรซื้อกีตาร์ที่มีราคาแพงนัก แต่หากมีทุนทรัพย์มากเพียงพอและมีความตั้งใจศึกษาอย่างจริงจัง ก็ควรซื้อกีตาร์ที่ดีขึ้นมา เพราะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกีตาร์บ่อยๆ เมื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จนกีตาร์บางตัวไม่สามารถทำได้ดี แต่ไม่ได้หมายความว่ากีตาร์ที่มีราคาแพง หรือทำด้วยมือ จะดีกว่ากีตาร์ราคาถูกหรือกีตาร์โรงงาน หรือว่า กีตาร์ที่ทำจากต่างประเทศจะดีกว่ากีตาร์ที่ทำโดยช่างกีตาร์ไทย ทั้งนี้ต้องพิจารณากีตาร์เป็นตัวๆไป
โดยต้องพิจารณาจากเสียง -ราคา- อายุการใช้งาน และงานฝีมือ หากท่านยังไม่มีความรู้ด้านนี้ ควรจะปรึกษาเพื่อนหรือผู้รู้ ที่ท่านรู้จักหรือไว้วางใจให้เลือกให้ท่าน
แต่หากท่านไม่รู้จักใครหรือไม่มั่นใจจะโทรฯมา

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 08-1640-4006
หรือ E mail : kamol_bgs@yahoo.comการหาสถานที่เรียนกีตาร์
ประการแรก คือต้องใกล้กับที่ๆคุณอยู่อาศัย-ที่ทำงาน หรือ สถานที่ที่คุณคุ้นเคย เพราะจะทำให้คุณใช้เวลาเดินทางไปเรียนไม่มากนัก จะได้กับมาใช้เวลากับการฝึกฝนให้มากขึ้นแทน
ประการที่สอง ต้องเป็นสถานศึกษาหรือครูผู้สอนที่คุณมั่นใจว่าจะให้การศึกษาที่ดีแก่คุณได้่
สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 08-1640-4006
หรือ E mail : kamol_bgs@yahoo.com
จุดมุ่งหมายในการเรียน
ควรวางจุดมุ่งหมายในการเรียนให้เหมาัะสม เช่น
เพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย(แต่ควรมีวิธีการเล่นที่ถูกต้อง)
ในกรณีเช่นนี้อายุไม่เป็นสาเหตุหลัก
เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นนักแสดง(นักแสดงคอนเสิร์ต) นักดนตรี หรือ ครูผู้สอน

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 08-1640-4006
หรือ E mail :
kamol_bgs@yahoo.comการศึกษาด้วยตนเอง
มีความเป็นไปได้ สำหรับคนที่มีความตื่นตัว กระตือรือร้น ที่จะหาความรู้จากสื่อต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ ตำรา โน้ตเพลง สื่อการฟัง ซีดี วีซีดี ดีวีดี การแสดงของนักแสดงคอนเสิร์ต หมั่นค้นคว้า สังเกต และ ทดลองฝึกฝน รวมถึงการพูดคุยกับผูู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้

สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 08-1640-4006
หรือ E mail : kamol_bgs@yahoo.com


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้โทรมาปรึกษาที่
หมายเลข 08-1640-4006 เวลา 13.00-19.00 น. 

 
 
 

   
©2007 Bangkok Guitar Society


Thai Home | Festival | Competition | Contact Us |