clipart111  
Since 1993  
 หลักสูตรกีตาร์ BGS

Thai Home
ทีมงาน BGS
กิจกรรมดนตรี BGS
ห้องสมุดดนตรี BGS
กีตาร์ลายไทย 1- 2
ข้อคิดของนักกีตาร์หน้าใหม่
อยากเรียนกีตาร์(Course)
เครื่องดนตรี-อุปกรณ์
 
 
 
ติดต่อ-สอบถาม
Links

www.thaiclassicguitar.com สำหรับนักกีตาร์ไทย
แหล่งความรู้โน้ต - MIDI - บทความ สำหรับคนกีตาร์คลาสสิก
 

 


หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก


อัตราค่าเรียน

ชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

เรียนเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมง
เรียน อาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง
เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง
หยุดทุกสัปดาห์ที่ห้าของเดือน

ชั้นต้น(พื้นฐาน-เกรด1-2-3)
ระยะเวลาเรียน 1 ปี
ชั้นกลาง(เกรด 4-5-6)
ระยะเวลาเรียน 1 ปี ครึ่ง
ชั้นสูง(เกรด 7-8)
ระยะเวลาเรียน 2 ปี
หลักสูตรพิเศษ (PRIVATE CLASS)
เพื่อเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต
เพื่อเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกที่มีประสิทธิฺภาพ
ระยะเวลาเรียน 2ปีขึ้นไป
สนใจติดต่อ หมายเลข 08-1640-4006
เพื่อสอบถามรายละเอียด
เปิดสอนวันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00 - 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.
วันปิดทำการ
วันจันทร์-อังคาร และ สัปดาห์ที่ห้่าของเดือน
 

You'll never walk alone


ย่างก้าวแรกของมนุษย์ถือว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่สุด

อย่ากลัวการเริ่มต้น ชาย หญิง หรือ วัย

เป็นเพียงปัจจัยประกอบเราจะก้าวเคียงคู่ไปกับคุณ
.
หลักสูตรชั้นต้น

พื้นฐานจนถึงระดับเกรด 3

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเล่นกีตาร์

ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถอ่าน

โน้ตดนตรี-คอร์ด และสามารถบรรเลงกีตาร์ประกอบการร้องเพลง

รวมทั้งการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกในระดับเกรด 1 - 3

ตามหลักสากลได้ เน้นการสร้างพื้นฐานและเทคนิคที่ถูกต้อง

ที่สำคัญในการพัฒนาขั้นต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มศึกษากีตาร์คลาสสิกทั่วไป

สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์

ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง

หรือผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างกับดนตรี

สนใจติดต่อ หมายเลข (08) 1640 - 4006
หลักสูตรชั้นกลาง

ระดับเกรด 4 ถึง เกรด 6

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)

เรียนรู้การบรรเลงกีตาร์ในระดับเกรด 4-6

ศึกษาเทคนิคการบรรเลงกีตาร์

พัฒนาการบรรเลงกีตาร์ให้ถูกหลักการมากขึ้น

ทั้งความเร็ว-ความแม่นยำ

คุณภาพของเสียงที่ผลิต

เทคนิคการเล่นกีตาร์ที่สำคัญและใช้กันมาก

(ทดสอบก่อนเข้าเรียน)

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ

เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 3 ตามหลักสากลมาแล้ว

สนใจติดต่อ หมายเลข (08) 1640 - 40006
หลักสูตรชั้นสูง

ระดับเกรด 7 ถึง เกรด 8

(เทียบตามหลักสากลของสถาบันดนตรีในยุโรป)

เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงชั้นสูง

มุ่งเน้นเทคนิคการบรรเลงที่ค่อนข้างสูง

และต้องการพื้นฐานที่ถูกต้อง

(ทดสอบก่อนเข้าเรียน)

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองที่ผ่านการเรียนหรือ

เล่นกีตาร์ในระดับเกรด 6ตามหลักสากลมาแล้ว

สนใจติดต่อ หมายเลข (08) 1640 - 4006หลักสูตรพิเศษ

เรียนเพื่อเป็นครู หรือ นักแสดงคอนเสิร์ตกีตาร์

เรียนรู้เทคนิคการบรรเลงเพลงที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต

มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลง วิเคราะห์เจาะลึก

รูปแบบการประพันธ์ของบทเพลงที่ใช้บรรเลง

และพัฒนาไปสู่ความสามารถในการแสดงคอนเสิร์ต

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงคอนเสิร์ต

และเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิก

เหมาะสำหรับ นักดนตรีอาชีพ-ครู และผู้ที่สนใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรี


สนใจติดต่อ หมายเลข (08) 1640 - 4006


ทฤษฎีดนตรีสำหรับกีตาร

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อเขียนเพลงสำหรับกีตาร์

รับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานการเล่นกีตาร์มาแล้วประมาณ 1-2 ปี

เรียนรู้พื้นฐานการอ่าน-เขียนโน้ตดนตรีพื้นฐาน

บันไดเสียงชนิดต่างๆ

คู่เสียง โครงสร้างคอร์ด

การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับกีตาร์คลาสสิก

เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรี

สนใจติดต่อ หมายเลข 08-1640 - 4006


ประวัติศาสตร์กีตาร์

เรียนรู้ประวัติของกีตาร์และนักดนตรีรวมถึงยุคสมัย-

ความหมายของบทเพลง

เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวของเครื่องดนตรี ประวัติชีวิตของนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง

และผลงาน ยุคสมัยของกีตาร์

เหมาะสำหรับนักดนตรีอาชีพ ครู และผู้ที่สนใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกีตาร์คลาสสิกให้ดีขึ้น

สนใจติดต่อ หมายเลข 08 - 1640 - 4006
 

   

©1993 Bangkok Guitar Society


Thai Home || Contact Us |    

Counter